لوط(علیه السلام)

داستان لوط و قومش در قرآن حضرت لوط (علیه السلام) از كلدانيان بود كه در سرزمين بابل زندگى مى‏ كردند و آن جناب از اولين كسانى بود كه در ايمان آوردن به ابراهيم(علیه السلام) گوى سبقت را ربوده بود، او به ابراهيم ايمان آورد و گفت:" إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى‏ رَبِّي". 1 در نتيجه خداى تعالى او را با ابراهيم نجات داده به سرزمين فلسطين، "ارض مقدس" روانه كرد:" وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ" 2 پس لوط در یکى از بلاد آن سرزمين منزل كرد، (كه بنا به بعضى از روايات و بنا به گفته تاريخ و تورات آن شهر سدوم بوده).
سيره حضرت لوط (علیه السلام) قرآن مى فرمايد: (ولوطاً اذ قال لقومه انّکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالمين)عنکبوت/28؛ لوط به قوم خود گفت: شما به ارتکاب فاحشه اى دست زده ايد که هيچ قومى پيش از شما بدان دست نزد.
قوم لوط يكي از اقوام تاريخي است كه خداوند داستان آنان را براي عبرت آيندگان گزارش كرده است. اين قوم كه با نام پيامبرانشان شناخته مي شوند، از اقوامي بودند كه دركژ روي، استاد ابليس و شيطان بودند و رفتارهاي نابهنجاري را پديدآوردند كه درگذشته سابقه نداشته و بسياري ازمنكرات را به نام خود ثبت تاريخ كردند.
چكيده‌ يكى‌ از پيامبران‌ الهى‌ كه‌ ماجراى‌ او و قومش‌ به‌ تفصيل‌ در قرآن‌ كريم‌ بيان‌ شده‌، حضرت‌ لوط‌ (علیه السلام) است‌كه‌ به‌ گفتة‌ صاحب‌نظران‌، خويشاوندى‌ ايشان‌ با حضرت‌ ابراهيم‌(علیه السلام) نيز قطعى‌ و مسجل‌ است‌. داستان‌حضرت‌ لوط ‌(علیه السلام) با اختلاف‌ قابل‌ توجهى‌ در تورات‌ نيز به‌ چشم‌ مى‌خورد كه‌ قطعات‌ زيادى‌ از آن‌ جعلى‌ ودور از شأن‌ اين‌ پيامبر عظيم‌الشأن‌ است‌.
در قرآن 27 بار سخن از حضرت لوط ـ علیه السلام ـ به میان آمده، و او را به عنوان یكی از پیامبران مرسل و صالح خوانده كه در برابر قوم سركش و شهوت پرستی قرار داشت و آنها را به آیین حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ فرا می‎خواند، ولی آنها از اطاعت دستورهای او سرپیچی می‎كردند. واژه «لوط» در اصل از لاطَ یلُوط گرفته شده و به معنی ارتباط قلبی است، بنابراین این پیامبر خدا كه پیوند محكم قلبی با خدا داشت، با نام لوط خوانده می‎شد، و به عكس او، قومش به لواط و ارتباطهای نامشروع آلوده بودند.