زکریا(علیه السلام)

داستان زكريا(علیه السلام) در قرآن‏ خداى تعالى زكريا (علیه السلام) را در كلام خود به صفت نبوت و وحى توصيف‏ نموده، و نيز در اول سوره مريم او را به عبوديت و در سوره انعام در عداد انبيايش شمرده، و از صالحين و از مجتبينش خوانده، كه عبارتند از مخلصون و همچنين از مهديونش دانسته است.
- حضرت زکريا(علیه السلام) از پيامبران عظام بنى اسرائيل است.
دعای گیرای زكریا ـ علیه السلام ـ و اجابت آن، و ولادت یحیی ـ علیه السلام ـ
یكی از پیامبران حضرت زكریا ـ علیه السلام ـ است، كه نام مباركش در قرآن هفت بار در سه سوره آمده است، زكریا بن برخیا ـ علیه السلام ـ از پیامبران بنی اسرائیل بود، كه سلسله نسبش به حضرت داود ـ علیه السلام ـ می‎رسد، او رییس راهبان و خدّام بیت المقدس بود و مردم را به شریعت حضرت موسی ـ علیه السلام ـ دعوت می‎كرد.