سلیمان(علیه السلام)

داستان سلیمان(علیه السلام) در قرآن آنچه در قرآن از داستان او آمده در قرآن كريم از سرگذشت آن جناب جز مقدارى مختصر نيامده، چيزى كه هست دقت در همان مختصر، آدمى را به همه داستانهاى او و مظاهر شخصيت شريفش راهنمايى می كند.
آیا تا به حال این سؤال برایتان مطرح شده است که به چه دلیل نمرود و فرعون پیش از ولادت ابراهیم(علیه السلام) و موسی(علیه السلام) از ولادت این رسولان الهی باخبر بوده و کمر همّت به قتل ایشان بسته بودند؟ آیا این ماجرا جز با حمایت جبهۀ شیطانی و جز با القاء، وسوسه و ... آنان و استفاده از علوم ماورایی بوده است؟
پس از آن که هدهد آمد و از مملکت بلقیس سخن گفت؛ حضرت سلیمان به حاضران و كارگزارانش خطاب كرد: كدام ‌یك از شما می‌توانید تخت فرمانروا‌یی حكومت ‌یمن را قبل از ا‌ین كه آنها به حالت منقاد و مط‌یع سراغ من آ‌یند، نزد من بیاور‌ید: "قال ‌یا ا‌یها الْمَلَؤُا ا‌یكم ‌یأتینی بعرشها قبل ان ‌یأتونی مسلمین."(1) ‌یعنی آنها منقاد و مط‌یع به سوی من حركت می‌كنند و ترد‌ید و شكی در ا‌ین نیست. معلوم می‌شود حضرت سلیمان(علیه‌السلام) از غیب خبر داشت.
حضرت سلیمان(علیه السلام) پسر حضرت داود(علیه السلام) «پادشاه کتاب مقدس» و وارث تخت پادشاهی او بود. در قرآن سلیمان 1در ضمن شماره متن به عنوان شماره صفحه در نظر گرفته شده که اصلاح شد ولی متون وسط چین که به خاطر شماره های داخل متن بود اصلاح نشد طبق گفته خ اکبری به عنوان ایفا کنندە سه نقش مهم معرفی می گردد. اما، این نقش ها اغلب در داستان قرآن در هم آمیخته می شوند. 1. (Solomon،عربی آن سلیمان)
روایت شده حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ در مسجد بیت المقدس گاه به مدت یك سال و گاه دو سال و گاه یك ماه و دو ماه، اعتكاف می‎نمود، روزه می‎گرفت و به عبادت و شب زنده ‎داری می‎ پرداخت.
برای یك رهبر حق، مسأله عدالت و پارسایی از مهمترین ویژگی‎هایی است كه موجب عدالت گستری و امنیت و سلامتی جامعه شده، و مردم را از دلبستگی‎هایی كه موجب دوری از خدا پرستی و خالص می‎گردد حفظ می‎كند. حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ در عین آن كه دارای آن همه قدرت و مكنت بود، هرگز مغرور نشد و از حریم عدالت و پارسایی و ساده زیستی خارج نگردید. و اگر دارای قصرهای عالی و بلورین بود، آن قصرها را برای زندگی مرفه خود نمی‎خواست بلكه یك نوع اعجاز مقام پیامبری او در شرایط آن عصر بود، تا همه را به سوی خدای یكتا و بی‎همتا جذب كند.
گزارش عجیب هُدهُد به سلیمان ـ علیه السلام ـ حضرت سلیمان ـ علیه السلام ـ با تمام حشمت و شكوه و قدرت بی‎نظیر بر جهان حكومت می‎كرد. پایتخت او بیت المقدس در شام بود. خداوند نیروهای عظیم و امكانات بسیار در اختیار او قرار داده بود،‌تا آن جا كه رعد و برق و جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند. و او زبان همه آنها را می‎دانست.
یكی از پیامبران بزرگی كه هم دارای مقام نبوّت بود و هم دارای حكومت بی‎نظیر و بسیار وسیع، حضرت سلیمان بن داوود ـ علیه السلام ـ است كه نام مباركش هفده بار در قرآن آمده است. او با یازده واسطه به حضرت یعقوب ـ علیه السلام ـ می‎رسد و از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل می‎باشد. سلیمان ـ علیه السلام ـ حكومت وسیعی به دست آورد كه در آن جنّ و انس و پرندگان و چرندگان و باد، همه تحت فرمان او بودند، و بر سراسر زمین فرمانروایی می‎نمود.