ترجمه قرآن

1.قرآن كتاب هدایت بی‌تردید و به حكم عقل و تأیید نقل،بشر برای پیمودن راه سعادت و دستیابی به كمال مطلوب خویش و بهره‌مندی از الطاف خداوندی و دوری از خسران و زیان اخروی، نیازمند دین و شریعت است و آخرین شریعت الهی برای بشر دین مبین اسلام است، و سزاوار است كه همه با آغوش باز از اصول و فروع آن استقبال كنند و برنامه‌های سعادت بخش آن را در زندگی فردی و اجتماعی خویش به كار بندند.همچنین برای شناخت قانون و شریعت اسلام منابعی وجود دارد كه اصیل‌ترین و اصلی‌ترین آن قرآن كریم است.
مقدمه ویژگی بارز و مشخص قرآن، زبان عربی فصیح آنست كه در جای‌جای قرآن بر آن تاكید شده است و غیر عرب در نخستین مرحله با این مسأله روبرو می‌شود كه چگونه این زبان فصیح قرآن را درك كند و از آن بهره‌ی لازم را ببرد. طبعاً دانشمندان و پژوهشگران غیر عرب با درك لطایف و ظرایف زبان عربی به یاد‌گیری و آموختن این زبان پرداختند تا قرآن را آن چنان كه هست بدون هیچ دخل و تصرفی به زبان نازل شده‌اش بخوانند و بفهمند و از آن بهره برند.
از زمان انتشار اسلام در سراسر جهان نیاز مبرم به ترجمه و تفسیر قرآن برای تبلیغ اسلام و ترویج معارف آن احساس می‌شد. این نیاز روز افزون موجب گشت تا از نخستین روزهای گسترش دامنهٔ اسلام به سرزمین‌های غیر عربی‌، گروهی از اصحاب پیامبر دست به ترجمهٔ قرآن بزنند كه معروف‌ترین آنها ترجمهٔ سلمان فارسی است‌.
چکیده: این مقاله در پی شناسایی و یافتن مشترکات و تفاوت های دو فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن است. نگارنده در راستای بیان پیوستگی های ترجمه و تفسیر در زمینه هایی چون: روند رو به رشد و تکاملی ترجمه و تفسیر قرآن در گذر زمان، تأثیر پیش باورهای کلامی، فقهی، ادبی و ... نیازهای مشترک چون پرهیز از دخالت دادن تئوریهای علمی و گرایشهای شخصی، تأویل متشابهات در ترجمه و تفسیر و نیز مبادی همسان چون لایه های معنای سخن خداوند، تعدد و وحدت مراد در کلام الهی، فهم سخن خداوند، اختلاف، تواتر و تعارض قراءت های قرآن، مبادی استدلالی کشف مراد خداوند به عنوان حلقه پیوست ترجمه و تفسیر نام می برد.
چکیده: ترجمه، تاریخی چند هزار ساله دارد. پیش از میلاد مسیح ترجمه تحت اللفظی مورد اقبال بود. سیسرون ترجمه آزاد را بنیان گذاشت و آن را پیشنهاد کرد. پس از او گروهی ترجمه تحت اللفظی را پیشنهاد می کردند و عده ای ترجمه آزاد را. جروم مترجم انجیل از شیوه تحت اللفظی در برگردان سود برد. او ترجمه آزاد را برای متون نامقدس مناسب می دید و در برگردان انجیل ترجمه تحت اللفظی را پیشنهاد می داد. پس از ظهور اسلام، اختلاف در شیوه ترجمه بالا گرفت. در آغاز شیوه تحت اللفظی اعمال می شد و سلمان فارسی نخستین مترجم آیات است.
چکیده : نویسنده در آغاز برای ارزیابی ترجمه قرآن به اصول و معیارهایی چون مشخص بودن نوع ترجمه و سطح مخاطبان، اتقان ترجمه و درستی برداشت‌های تفسیری مترجم، برقراری تعادل واژگانی و ساختاری،‌ رعایت نکات صرفی، نحوی و بلاغی، ارائه توضیحات ضروری، ‌ویرایش فنی، یکسان سازی، خلاقیت و ابتکار اشاره می‌کند. سپس با توجه به آنها به نقد و ارزیابی ترجمه آیت الله یزدی می‌پردازد و بر این باور است که در این ترجمه اکثر این اصول و معیارها رعایت نشده است.
چکیده: یکی از راه‌های مهم انتقال معانی و مفاهیم قرآنی به غیر عرب‌ها ترجمه است و ترجمه قرآن چه کامل و چه به صورت سوره‌هایی پراکنده در کتاب‌های دعا، باید آن‌چنان که شایسته این پدیده نحوی، صرفی و بیانی است، درست و مطابق نثر معیار باشد و نیز تا حدّی بتواند خواننده را تحت تأثیر قرار دهد.
چکیده: نوشتار پیش روی، نقد و بررسی برگردان انواع افعال ماضی از نظر زمانی در پنج ترجمه قرآن می باشد. روشی را که نگارنده برای این امر برگزیده، تحقیق همراه با مقایسه است. زیرا با کنار هم قرار دادن چند ترجمه علاوه بر اینکه حساسیتی روی شخصیت مترجم به وجود نمی‌آید، در نمایاندن ترجمه دقیق‌تر نیز مؤثر است. افزون بر این، با گزینش نقطه‌های قوت و زیبایی هر یک، ‌می‌توان در ایجاد برگردانی صحیح و زیبا کمک کرد.
چکیده: مفعولٌ به از عناصر نحوی به ظاهر سهل، اما به واقع ممتنع عربی است. این عنصر نحوی از امّهات حالات نحوی و دارای بلاغت نحوی و معنایی ویژه‌ای است که در متون نحوی و زبانی کمتر بدان پرداخته اند. مفعولٌ به از نظر بلاغت نحوی - معنایی دارای معانی و مفاهیم خاصی است؛ از جمله تمامیت، کلّیت، جامعیت، شاملیت، شدت، اقتراب کامل، تحصیل و تحصّل تام و فراگیر، اختصاص یا تخصیص، تأکید و مبالغه، رسایی فزون تر و... .
در اين مقاله ، به لغزشگاههاي ترجمه قرآن كريم، در سوره مباركه آل عمران مي‌پردازيم. آيه 18: «شهدالله انه لا اله الا هو و الملئكة و اولواالعلم قائماً بالقسط...» 1ـ .... هيچ خدايي بر پا دارنده عدل جز او نيست . 2ـ خداوند،خودش گواهي داد كه نيست خدايي جز او و فرشتگان و خداوندان دانش هم در حال داد و عدالت، گواهي دادند كه ...