ترجمه قرآن

اشاره مقاله پيش رو، گزيده‏اى است كوتاه و گويا از پژوهشى درباره فرايند ترجمه قرآن و مبادى ورودى آن‏كه به صورت فهرست‏واره ارائه مى‏گردد. اين پژوهش هر چند با توجه به متن مقدس قرآن، به دليل ويژگى‏هاى منحصر به فرد آن، سامان يافته، به حوزه ترجمه به طور كلى و به ترجمه متون دينى، اعم از متون حديثى و غير آن، نظر دارد و راهكارهاى مفيد ارائه مى‏كند.
چكيده  يكى از ده ترجمه‏اى كه در پانزده سال اخير از قرآن كريم به زيور طبع آراسته شده است، ترجمه آقاى دكتر محمد مهدى فولادوند، استاد دانشگاه تهران است، و در حق آن مى‏توان گفت مشكى است كه خود مى‏بويد. با وجود اين، صاحبنظرانى در حق آن ستايش و تمجيد فراوان كرده‏اند. فصلنامه حوزه و دانشگاه، به لحاظ اينكه اين اثر گرانقدر، نماد همكارى عملى حوزه و دانشگاه نام گرفته است، نقد و بررسى و صرف وقت و تامل و دقت را سزاوار آن مى‏داند.
مفهوم لغوى "ترجمه" در مورد ريشه كلمه «ترجمه» نظرات متفاوتى از سوى دانشمندان اهل لغت ارائه شده است. اين كه ريشه اين كلمه عربى است يا غير عربى، ثلاثى مجرد است يا رباعى، محل خلاف است.
مقدّمه جهانى و جاودانه بودن قرآن كريم اقتضا دارد كه اين كتاب الهى به همه زبان هاى بشرى ترجمه شود تا جويندگان حقيقت و معارف زلال الهى كه با زبان عربى ناآشنايند، بتوانند از آن بهره ببرند. اين مهم بايد با نكته سنجى و دقت تمام انجام گيرد تا پيام الهى هرچه بهتر و كامل تر به زبان مقصد منتقل شود.
اكنون قرن پانزدهم است و قرآن كريم ، تنها كتاب آسماني بدون تحريف ، همچنان روشنايي بخش و هدايتگر جهانيان ـ بويژه مسلمانان ـ است . اين درياي بيكران الهي ، نقش مهمي در پيشبرد امرو فرهنگي ، اخلاقي ، اجتماعي جامعه ايفا مي كند ، به شرط اين كه به نحو شايسته اي از كلام خداوندي فيض برد . بدين منظور بايد هر چه بيشتر به مفاهيم و معارف قرآني شناخت و معرافت پيدا كنيم .
مقدمه  ترجمه «پروفسور آربري» بر قرآن، مشتمل بر مطالب گويايى است كه ‌آرا و نظريات مترجمان و اهداف آن‌ها را در ترجمة قرآن، از قرن دوازدهم ميلادي، به زبان‌هاى اروپايى به عرصة نقد و تحليل مى كشاند و نكات مهمى را از لابلاى فحواى كلام ايشان ارائه مى دهد.
چکيده: اين مقاله به بررسي ضوابط ترجمه قرآن مي پردازد. نويسنده در آغاز به تعريف ضوابط ترجمه پرداخته و سپس ضوابط ترجمه را به دودسته تقسيم مي کند. 1- ضوابط مؤثر در اعتبار ترجمه مثل وجود شرايط خاص در مترجم، دوري جستن از اعمال رأي و رعايت مباني و اصول. 2- ضوابط مؤثر در کمال ترجمه.
چکيده:  اين مقاله به بررسي انواع ترجمه قرآن مي پردازد. نويسنده نخست ديدگاه هاي مختلف راجع به روش هاي ترجمه را مطرح کرده است. سپس به نقد آنها پرداخته و کاستي هاي تقسيم بندي روشها را بر شمرده است. 
چكيده خاورشناسان، ترجمه هاي متعددي از قرآن به زبان هاي اروپايي و آفريقايي و حتي هندي ارايه داده اند؛ اما خاورشناسان همگي با يک هدف و انگيزه به ترجمه قرآن نپرداخته اند، بلکه برخي خاورشناسان مغرض هستند که به دنبال ابطال قرآن کريم بوده اند از اين رو ترجمه هايي غيرمعتبر و افتراء آميز نوشته اند. و در نتيجه صاحب نظران مسلمان نسبت به اهداف مستشرقان سه ديدگاه ابراز کرده اند برخي خوش بينانه آنان را خدمت گزار دانسته و برخي بدبينانه هدف آن ها را سلطه و خيانت داشته اند.
حقيقت اين است که اگر مترجم خود را در چهارچوب ترجمه کلمات از طريق واژه ‏يابي و معادل‏جويي محدود و مقيد نبيند و بر اين عقيده نباشد که ترجمه بايد کوتاه باشد و هر يک از لغات عيناً ترجمه شود، به راحتي با بيان شأن نزول و ربط صدر و ذيل آيه و مشخص کردن مرجع ضماير يکسان در آيه، به بيان تفسير و نظم آيات مي‏پردازد و با توضيح لازم هر گونه ابهامي را روشن و خواننده را از مراجعه به ديگر تفاسير بي‏نياز مي‏کند. لذا براي دستيابي به ترجمه مطلوب بايد سبک و روش ترجمه را از حالت رايج کنوني خارج نمود و تحولي فراگير در ترجمه به وجود آورد.