پایگاه اطلاع رسانی شیعه سرچ(shiasearch)

معرفی: 

پایگاه اطلاع رسانی شیعه سرچ shiasearch، یکی از بزرگترین سایت ها و پایگاه های شیعه در اینترنت است. 
«shiasearch» در واقع درگاهی است برای عاشقان مکتب اهل البیت علیهم السلام که با ورود به این پایگاه به دریائی از اطلاعات مورد وثوق مذهب شیعه می پیوندند. در این سایت به مباحث متنوع قرآنی نیز پرداخته شده است.