شبکه القرآن الکریم

شبکه القرآن الکریم
معرفی: 

مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت(شبکه قرآن کریم) پایگاهی قرآنی حاوی مطالب مفیدی در رابطه با قرآن کریم است، از جمله: متن قرآن همراه با ترجمه و تفسیر، آشنایی با سور، ترتیل قرآن، مقالات قرآنی، پرسمان قرآنی و... .