دارالتحفیظ القرآن الكريم

اعضای هیئت مدیره: 

آقاي غفور آقازاده سلطاني

شماره تلفن: 
213351410
فکس: 
33124166
آدرس: 

تهران -خ ايران، نرسيده به چهارراه آب‌سردار، پلاك 15