هاشم روغنی

متولد: 1340
تحصيلات: ديپلم
شغل: آزاد
مقامهاى داخلى:
نفر دوم مسابقات سراسرى اوقاف سال 1361
نفر اول مسابقات سراسرى اوقاف سال 1362
نفر دوم مسابقات سراسرى اوقاف سال 1365
مقامهاى بين المللى:
نفر اول مسابقات بين المللى جمهورى اسلامى ايران سال 1363
نفر دوم مسابقات بين المللى مالزى سال 1364
مأموريت هاى قرآنى در داخل كشور:
بيش از بيست سال سابقه داورى مسابقات در سطح شهرستان ، استان، كشور و بين المللى در رشته صوت و لحن