مهدی حسنی

متولد: 1353
شغل: كارمند جامعه قاريان قرآن مشهد
نام اساتيد:
كاظم بافتى گرامي، جواد پناهي، مجيد افخم الشعراء، مرحوم داستاني، استاد صمدي، سيد مجتبى سادات فاطمي، جواد مسگرى
شروع فعاليت:
  وى از سن 6 سالگى به قرآن علاقمند شد و با رفتن به جلسات مختلف قرآنى و استفاده از محضر اساتيد و نوارهاى قاريان مصرى از جمله استاد عبدالباسط، فنون قرائت قرآن را فرا گرفت و پس از آن به حفظ قرآن علاقمند گرديد و با استفاده از محضر استاد كاظم بافتى گرامى موفق به حفظ قرآن كريم شد. وى حفظ قرآن را در ظرف مدت 14 ماه و در زمان خدمت مقدس سربازى انجام داد.
مقامهاى داخلى:
  از سال 1377 تا 1384 (تا كنون) همه ساله نفر برتر مسابقات قرآن اوقاف مشهد و استان خراسان در رشتة حفظ كلّ
نفر اول مسابقات كشورى بسيج در رشته حفظ كل سال 1378
نفر اول مسابقات كشورى بسيج در رشته حفظ 20 جزء سال 1380
نفر سوم مسابقات كشورى كارگران در سال 1381
نفر اول مسابقات كشورى بسيج در رشته حفظ كل سال 1382
نفر اول مسابقات تيمى كشورى ثامن الائمه اصفهان در رشته حفظ كل سال 1382
نفر چهارم مسابقات كشورى اوقاف در رشته حفظ كل سال 1382
نفر اول مسابقات منطقه اى اوقاف در رشته حفظ كل سال 1383
نفر اول مسابقات منطقه اى اوقاف در رشته حفظ كل سال 1384
مقامهاى بين المللى:
نفر دوم مسابقات بين المللى سوريه در رشته حفظ كل سال 1382
مأموريت هاى قرآنى در داخل كشور:
برگزارى كلاسهاى مختلف حفظ براى علاقمندان به حفظ قرآن و اجراى برنامه حفظ‌ قرآن در جوار بارگاه ملكوتى حضرت رضا (ع) و تشكيل جلسات قرائت و حفظ درسطح شهر مشهد
مأموريت هاى خارج از كشور:
سفر به كشور سوريه و اجراى برنامه هاى مختلف قرآنى در طول ماه مبارك رمضان، سفر معنوى حج تمتع جهت انجام فريضه حج و اجراى برنامه هاى حفظ قرآن در مسجد الحرام و بعثة مقام معظم رهبرى