اخبار غیبی قرآن

چند مورد از اعجاز غیبی قرآن که تاکنون به حقیقت پیوسته است از این قرار می باشد:

1. «خبر از پیروزی روم بر ایرانیان»

چند سال بعد از مبعوث شدن پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به رسالت،ایران به روم حمله کرد و رومیان را شکست سختی داد.(4/6م)
انتشار شکست رومیان خدا پرست (مسیحی) در برابر ایرانیان آتش پرست،بت پرستان مکه را خوشحال کرد (و فال نیکی شد که بدان تمسک جویند تا انتهای کار همه خداپرستان را نابودی پندارند).
اینجا بود که آیات ابتدایی سوره شریفه روم نازل شد ﴿الم٭غلبت الروم٭ فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون﴾(سوره روم،آیات3 ـ 1)
«الم؛رومیان مغلوب شدند (و این شکست) از سرزمین نزدیکی رخ داد؛اما آنان پس از (این) مغلوبیت به زودی غلبه خواهد کرد.»
این آیات اعلان داشت که به زودی رومیان در برابر ایرانیان به پیروزی دست خواهند یافت. پیشگویی قرآن به سال (625م) برابر با سال دوم هجری تحقق یافت.

2. «خبر از شکست کفّار در جنگ بدر»

مسلمانان پس از هجرت به مدینه اگر چه حکومت اسلامی تشکیل دادند اما هنوز آمادگی لازم برای دفاع نداشتند،از طرفی مشرکین بت پرست،سرمست از غرور،و متکی به مال و امکانات مادی فکر خام شکست مسلمین را در سر می پروراندند.

﴿أم یقولون نحن جمیع منتصر ٭ سیهزم الجمع ویولون الدّبر﴾(سورە قمر،آیات 45 ـ 44)

«آیا می گویند که ما متحد و پیروز هستیم؟ به زودی شکست خواهند خورد و پشت به شما کرده فرار خواهند کرد.»
چیزی نگذشت که جنگ بدر پیش آمد و مسلمین بر دشمنی پیروز شدند که سه برابر خود نفرات و چند برابر خود مجهز به تجهیزات جنگی بودند و علاوه بر کشتن آنها اسیر هم گرفتند.

غلبه رومیان موقعی تحقق یافت که مسلمانان هم در جنگ بدر بر مشرکین غالب شده بودند و از دو طرف شادی می کردند یکی برای غلبه اهل کتاب بر دشمن،دیگری برای پیروزی اسلام بر مشرکین.
3. پیش بینی مرگ ابو لهب و همسرش درحال کفر و شرک به خدا

﴿تبّت یدا أبی لهب وتبّ… وامرأته حمّالة الحطب…﴾
«بریده باد هر دو دست ابولهب.هرگز مال و ثروتش و آنچه بدست آورده بود به حالش سودی نبخشید. و به زودی وارد آتش شعله ور می شود.و همسرش در حالی که هیزم کش است و در گردنش طنابی است از لیف خرما.»
این سوره در حقیقت پاسخی به سخنان زشت ابو لهب که سرآمد دشمنان اسلام بود و همچنین در این سوره به وضع همسرش ام جمیل که خواهر ابو سفیان و عمه معاویه بود و در عداوتها و کارشکنی های همسرش بر ضد اسلام شرک داشت اشاره می کند و اینکه این زن و مرد تا آخر عمر خود به اسلام ایمان نیاوردند.و مردن آن دو بر شرکت به خدا،به شهادت تاریخ و قرآن به وقوع پیوست.

4. خبر از مرگ ولید بن مغیره در حالت کفر

از ولید بن مغیره،که در سخن سرایی و خطابت سرآمد قریش بود،از طرف قریش نظرخواهی شد. وی با اینکه می دانست قرآن کلام خداست،برای رضای قریش و ارضای حسادت خود نسبت به پیامبر(ص) قرآن را سحر خواند:
﴿إن هذا إلا سحر یؤثر﴾ این (توان) چیزی جز سحری همچون سحرهای پیشینیان نیست.(سوره مدثر،آیه 24)
ولی قرآن بلافاصله پرده از آینده تیره او بر می دارد:
﴿سأصلیه سقر﴾ به زودی او را وارد سقر (دوزخ) می کنیم.(سوره مدثر،آیه 26)
پیشگویی قرآن به وقوع پیوست و اینکه این مرد تا آخر عمر ایمان نیاورد.

5. خبر از فتح مکه و به اسلام گرویدن مردم

﴿لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام…﴾(سوره فتح،آیه 27)
«خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت به طور قطع همە شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت،و در حالی که سرهای خود را تراشیده،(یا ناخن های خود را) کوتاه کرده اید،و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و قبل از آن برای شما فتح نزدیکی قرار داده است.»

در سال ششم هجری پیامبر در مکه خوابی دید که به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند،و این خواب را برای یاران بیان کرد و همگی شاد و خوشحال شدند اما جمعی تصور می کردند تعبیر خواب در همان سال واقع خواهد شد. هنگامی که مشرکان راه ورود به مکه را در حدیبیه به روی آنها بستند گرفتار شک و تردید شدند که مگر می شود رؤیای پیامبر نادرست باشد؟ که پیامبر در پاسخ به آنها فرمود مگر به شما گفتم که این رؤیا همین امسال تحقق خواهد یافت؟ این آیه در راه بازگشت به مدینه نازل شد و حتمی بودن آن را تصدیق کرد.برخی مصداق فتح قریب در این آیه را صلح حدیبیه و برخی فتح خیبر دانسته اند.

6. خبر از ناتوانی بشر در مقابله با قرآن

این آیه با صراحت تمام،همه جهانیان را بدون استثناء در همه اعصار دعوت به مقابله با قرآن کرده و می گوید اگر فکر می کنید که قرآن کلام خدا نیست و ساخته مغز بشر است،شما هم انسان هستید همانند آن را بیاورید و اگر بعد از تلاش و کوشش همگانی،خود را ناتوان یافتید این بهترین دلیل بر معجزه بودن قرآن است.و اینک پس از گذشت 14 قرن همچنان همه مخاطبان در عجز به سر می برند و تا قیامت خواهند ماند و آیه شریفه اینست:

﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضٍ ظهیراً﴾ (سوره اسراء،آیه 88)
خداوند روی سخن به پیامبر کرده و می گوید: بگو اگر انسانها و پریان ـ جن و انس ـ اتفاق کنند تا همانند این قرآن بیاورند همانند آن را نخواهند آورد هر چند یکدیگر را کمک کنند.

البته قرآن در سه جای دیگر هم از مردمان جهان خواسته که اگر شکی در آسمانی بودن آن دارند،اجتماع کنند و مانند آن بیاورند.
سوره هود آیە 13 ـ سورە بقره آیە 23 ـ سورە یونس آیە 38
کتابی عظیم از مردی درس نخوانده وجه دیگری از وجوه اعجاز است.(سوره عنکبوت،آیه48)

قابل توجه اینکه اخبار غیبی در قرآن تنها منحصر به آینده نیست بلکه اقسامی را شامل می شود:
1.خبر از ملل گذشته مانند: سوره هود،آیه 49،سورە آل عمران آیە 44 ،سورە هود آیە100، سورە یوسف آیە 102
2.خبر از جهان ماورای طبیعت که از حیطه حس بیرون است.
3.خبر از اسرار آفرینش، مانند کرویت زمین، زوجیت گیاهان، مراحل تولد انسان و… .

نویسنده : لیلا غلامحسینی

منابع: 

بشارت ، مردادوشهریور1389 - شماره 78