وبلاگ های قرآنی

وبلاگ قرآني دانشگاه اصفهان‌، وابسته به «نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه اصفهان» می باشد.  
وبلاگ «قرآن حکیم»، اهتمام در معرفی کتاب فرید و پر برکت قرآن مجید، و بیان معارف و مطالب گوناگون مطرح شده پیرامون این پیمانه خاتم و جامع الهی دارد.