پایگاه التفسیر

پایگاه التفسیر
معرفی: 

اين پايگاه که از سوي پادشاهي اردن پشتيباني مي شود حاوي بخش هاي مختلف در علوم و معارف قرآن است. اين پايگاه به دو زبان عربي و انگليسي فعاليت مي کند. .