مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی

معرفی: 

موسسه فرهنگی، هنری پژوهشهای قرآنی المهدی(علیه السلام)، نهادي علمي ـ فرهنگي، مستقل و غيرانتفاعي است، كه در زمينه پژوهش‌هاي نظري و كاربردي قرآن كريم و نيز آموزش‌هاي عالي قرآني در شاخه نوپديد همچون قرآن و مستشرقان، قرآن و علوم و... فعاليت مي‌كند.