دارالقرآن رفعت

اعضای هیئت مدیره: 

آقای خسرو امینی

شماره تلفن: 
215500909
فکس: 
55002623
شماره موبایل: 
912236108
آدرس: 

تهران، نازی‌آباد، خ شهید گودرزی، 12 متری بشارت، کوچه شهید موسوی‌خواه، پلاک 42