دارالقرآن خانه کارگر

اعضای هیئت مدیره: 

طه محجوب

شماره تلفن: 
216696186
فکس: 
66956597
شماره موبایل: 
912693269
آدرس: 

تهران - خ انقلاب، خ لبافی‌نژاد، پ 85، طبقه اول