انجمن قرآني بانوان

اعضای هیئت مدیره: 

خانم پروين امير‌آبادي

شماره تلفن: 
0213351725
شماره موبایل: 
0912113116
آدرس: 

تهران-ميدان بهارستان، خ مجاهدين اسلام، خ ايران، پلاك 347 طبقه دوم، انجمن قرآني بانوان