کریم منصوری

متولد 1347 ، آبادان
تحصيلات : ديپلم
شغل : کارمند وزارت امور خارجه
نام اساتيد : سيد صالح ، گروسى ، رکابى ، منصورى ، عبدالله زاده ، موسوى ، اربابى و خدام حسينى .
شروع فعاليت :
وى از 59 با شرکت در جلسات قرآنى آموزش قرآن کريم را به صورت فنى دنبال کرد و موفق شد در مدت زمان کوتاهى به فنون قرائت در حد مطلوبى تسلط يابد و با استفاده از نوار قرائت قاريان مشهور مصرى سطح قرائت خود را ارتقا بخشد و توفيق يافت کل قرآن کريم را نيز حفظ کند.
مقام هاى داخلى :
نفر دوم مسابقات سراسرى قرآن کريم سازمان اوقاف و امور خيريه (سالهاى 67 و 72 ).
نفر اول مسابقات سراسرى قرآن کريم سازمان اوقاف و امور خيريه (سال 69 و 76).
نفر اول مسابقات قرآن کريم اوقاف و امور خيريه استان تهران در رشته حفظ کل .
مقام هاى بين المللى :
نفر دوم مسابقات بين المللى قرآن کريم مالزى (سال 69).
نفر دوم مسابقات بين المللى قرآن کريم عرستان سعودى (سال 71).
نفر اول مسابقات بين  المللى قرآن کريم جمهورى اسلامى ايران (سال 76).
مأموريت هاى قرآنى در داخل  کشور :
تلاوت قرآن کريم در محافل انس با قرآن و برنامه هاى متعدد قرآنى در سراسر کشور.
تلاوت قرآن کريم در مراسم افتتاحيه اجلاس سران کشورهاى اسلامى در سال 76.
مأموريت هاى قرآنى در خارج از کشور :
سفر به حدود بيست کشور جهان از جمله کشورهاى مغرب ، سوريه و عمان .
سفر به عربستان سعودى جهت تلاوت قرآن کريم در مراسم سياسى عبادى حج تمتع .