وبلاگ «نور الله»

وبلاگ «نور الله» در راستای مهجوریت زدایی از قرآن و بیان رابطه قرآن با علوم روز راه اندازی شده است.