محمد‌تقی مروت

استاد محمد تقی مروت در سال 1323 در تهران به دنيا آمد و زير نظر استاد مرحوم ملامحمد باقرفانی كسب علم نمود. اهم فعاليت‌های قرآنی استاد را می‌توان، كسب رتبه اول مسابقات بين‌المللی قرآن‌ كريم كشور مالزی در سال 1352، برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن ‌كريم، از پايه‌گذاران تلاوت قرآن ‌كريم به‌صورت اصولی و صحيح در ايران، مبتكر شيوه هم‌خوانی و جمع‌خوانی قرآن در جلسات آموزش قرآن‌ كريم (قبل از انقلاب اسلامی)، آموزش و تربيت بسياری از قاريان و داوران بين‌المللی قرآن‌ كريم نام برد.
اين استاد پيشكسوت در سال 1354 جهت كسب و ارتقاء معلومات قرآنی به كشور مصر سفر می‌كند، كه در اين كشور از محضر اساتيدی چون مصطفی اسماعيل، عبدالباسط، علی‌البناء، ‌خليل‌الحصری، عبدالعزيز علی الفرج، عامر السيد عثمان، احمد الرزيقی و شيخ فتحی قنديل بهره می‌جويد.
اهم فعاليت‌های استاد مروت در مصر را می‌توان حضور مستمر در محافل و مجالس قرائت قرآن‌ كريم در شهرهای مختلف كشور مصر و بهره‌مندی از تلاوت اساتيد و قاريان برجسته اسلام، اجرای برنامه‌های قرآنی در محافل و جلسات متعدد مصر، تلاوت قرآن ‌كريم در مراسم ترحيم استاد شيخ مصطفی اسماعيل و استاد سيد النقشبندی، (كه به اصرار و پيشنهاد استاد محمود علی‌البناء، اين‌كار صورت می‌گيرد)، نشر و ترويج فرهنگ تشيع در جامعه قراء مصری و... را نام برد.
اين استاد بين‌‌المللی قرآن ‌كريم در سال 1359 به كشور كانادا سفر می‌كند و در آن كشور با حضور در جلسات قرآن ‌‌كريم، اجرای برنامه در مناسبت‌های مختلف و جذب علاقه‌مندان به قرآن ‌كريم و مفاهيم متعالی آن، برگزاری دوره‌های آموزش قرآن‌ كريم (تجويد، صوت و لحن) در مساجد و مراكز قرآنی شهر تورنتو فعاليت های مستمر و مثمرثمری داشته است.
از آثار و تأليفات استاد مروت می‌‌توان، آموزش تجويد به زبان انگليسی (بيش از 500 صفحه) برای اولين بار در جهان تشيع را نام برد.