قرآن از ديدگاه دانشمندان جهان

1.آلوارو ماچوردوم كومينز:

شاعر و نويسنده ومحقق اسپانيايي مي‌گويد: عده‌اي از من خواستند بعضي از سورهاي قرآن را برايشان ترجمه كنم من هم سوره توحيد را انتخاب كردم كه از يگانگي خداوند مي‌گويد اين سوره و موسيقي آن، آنچنان زيبا بود كه براي من بسيار مهم بود. همچنين سوره فاتحه الكتاب را كه در باره جهاني بودن خداوند است، ترجمه كردم. به اين‌ترتيب بود كه جهاني بودن و يگانگي خداوند مرا به اين نتيجه رساند كه اين دين مردمي‌ترين و منطقي‌ترين دين براي از بين بردن ناآراميها و مشكلات جوانان امروزي است.

 

2. توماس كارلايل، دانشمند و مورخ مشهور اسكاتلندي:

اگر يك بار به اين كتاب مقدس نظر افكنيم، حقايق برجسته وخصايص اسرار وجود طوري در مضامين جوهري آن پرورش يافته كه عظمت و حقيقت قرآن بخوبي از آنها نمايان مي شود و اين خود مزيت بزرگي است كه فقط به قرآن اختصاص دارد و در هيچ كتاب علمي و سياسي واقتصادي ديگري ديده نمي‌شود.
بلي؛خواندن بعضي از كتابها تأثير عميقي در ذهن انسان مي گذارد؛ ولي هرگز با تأثير قرآن قابل مقايسه نيست.

 

3. سديو، مستشرق فرانسوي:

قرآن مجموعه‌اي است كه آداب و حكم چيزي را فروگذار نكرده است . اساس اين كتاب مقدس بر عدل و احسان و حكمت قرار گرفته و جامعه بشري را به سوي فضايل انسانيت و كمال راهنمايي مي نمايد. معارف درخشان اسلام و احكام قرآن موجب سرشكستگي، بلكه‌كوري چشم عيبجويان و دشمنان اوست . در عظمت اين كتاب مقدس و آورنده آن همين‌قدر كافي است كه بگوييم اعراب وحشي و باديه نشين را با نداشتن هيچ گونه امتياز و داشتن ‌هر گونه رذائل اخلاقي به درجه سعادت، بلكه در رديف معلمان بشريت درآورده است.

نویسنده: محمد باقر شجعيان

 

منابع: 

مجله بشارت ، خرداد و تير 1385، شماره 53