سوره مرسلات

المرسلات/ آیه 50

«فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ»
پس از قرآن به کدام سخن ایمان می آورند؟