آيت الله حاج شيخ ابو خزعلي

نام :آيت الله حاج شيخ ابو خزعلي
مليت :ایرانی
سال تولد : -
مقام های داخلی : نفر اول مسابقات سراسري قرآن کريم سازمان اوقاف و امور خيريه در رشته حفظ کل (سال۶۳).
مقامهای بین المللی : نفر دوم مسابقات بين المللي جمهوري اسلامي ايران در رشته حفظ کل (سال۶۵).
نام اساتید : حضرت امام خميني (ره)، آيت الله العظمي بروجردي وآيه الله العظمي بحجت.
رشته تخصصی : حافظ قرآن کریم
جلسات آموزشی:-
عامل موفقیت : -
وضعيت تاهل : -
شروع فعالیت: ايشان از دوران کودکي با قرآن مأنوس بوده و از همان ايام به حفظ قرآن مبادرت نمودند به گونه اي که روزانه ۸ صفحه قرآن را حفظ مي کردند.پس ازحفظ کل قرآن کريم و درجريانن تحصيل درحوزه علميه با علوم مختلف قرآني آشنا و شاگردان بسياري را تربيت نمود.
مدرك تحصيلي : اجتهاد
محل تولد :
شغل: عضو مجلس خبرگان رهبر
اجرای برنامه و آثار : تأليف کتاب تفسير سوره حمد به فارسي وعربي.
ماوریت های داخلی: اداره جلسات تفسير قرآن کريم قبل و بعد از انقلاب اسلامي، سخنراني هاي متعدد درمجامع وهمايش هاي قرآني در سطح کشور.
ماموریت های خارجی: سفربه کشورهاي مختلف جهان و ارائه سخنراني پيرامون موضوعات قرآني.