اعجاز قرآن

به عقیده ما مسلمین, قرآن سخن و وحی خداوند یکتاست. سخنی است که شنیدنش لرزه بر اندام می آورد. درون آدمی را نرم کرده و ذهن را متوجه ذکر خدا می کند. سخن خداوندی است که صاحب ملکوت آسمانها و زمين است و آگاه و دانا به ریز و درشت خلقت است. این است که ماقرآن را روشنگر و راهنما می دانیم و عقیده داریم که معجزه پیامبر است.
چكيده: از زمانى كه قرآن كريم بر پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نازل شده است، مخالفت با اين كتاب آسمانى هم آغاز شد. قرآن كريم هم بارها مخالفانش را به مبارزه طلبيد. در اين نوشتار، اشاره‏اى خواهيم داشت به اعجاز قرآن و ناتوانى همه از آوردن مثل قرآن و حتى سوره‏اى يا آيه‏اى مثل قرآن.
چکيده قرآن كتاب جاويدان است و جنبه هاي مختلفي از اعجاز را دارد كه اعجاز تاريخي يكي از آن ها است. از اين وجه در آثار دانشمندان مسلمان بيش تر با عنوان «اخبار غيبي» ياد شده است؛ در حالي كه رابطه اخبار غيبي و اعجاز تاريخي قرآن ، عموم و خصوص من وجه است.
چکيده نويسنده در اين مقاله تاريخچه پيدايش «نظريه اعجاز علمي قرآن» از حدود يك قرن پيش تاكنون را گزارش و معناي لغوي و اصطلاحي معجزه را بررسي مي كند و يادآور مي شود كه بر اساس احاديث اسلامي، معجزه هر پيامبر متناسب با پيشرفت هاي علمي عصر خويش بود.
خداوند متعال در سوره بقره آيه ي 22 مي فرمايد : «اگر از آنچه كه بر بنده خودمان فرو فرستاده ايم در تعجب و ترديد مي باشيد، پس (حداقل) يك سوره مشابه آن بياوريد و در اين كار از هر كه خواهيد كمك بگيرد . و در آيه بعد از آن مي فرمايد : «اگر نتوانستيد كه هرگز هم نخواهيد توانست از آتشي بترسيد كه براي كافران آماده شده است» .
در این مقاله به ذکر گفته های برخی دانشمندان غیر مسلمان در وصف عظمت قرآن کریم پرداخته شده است؛ و این اعترافات خود فضیلتی برای کتاب کریم الهی محسوب می شود. «خوش تر آن باشد که سرّ دلبران،  گفته آید در حدیث دیگران».
يكي از راه‌ هاي شناخت قرآن، بررسي تأثير وحي در ميان افرادي است كه مسلمان نيستند. اعتراف اين دسته از افراد نشانه آن است كه جاذبه‌ هاي وحي فراتر از كرانه‌ ها و در آن سوي جهان در ميان مردمي با مذهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شيفته و علاقه‌ مند به قرآن كرده است. حقيقتاً اگر كتابي از شيفتگي خاصي برخوردار نباشد، نمي‌تواند اين چنين افراد را تحت تأثير قرار دهد و آنها را طي سالهاي سال به خود مشغول سازد.
ما هرگز منكر آن نيستيم كه سخن هر كس زاييده نهاد و ساختار دروني او است وكسي را ياراي آن نيست كه با ديگري در آن چه ساختار ذهنيت او بر او القا مي كند، هم سان باشد ولي آن چه در اين جا مطرح است همسان بودن در درجه و رتبه فضيلت كلام است همان گونه كه ميان دو قصيده شعري يا نوشته ادبي مقايسه مي شود و برتري يكي بر ديگري روشن مي گردد، چنين مقايسه اي بر پايه قدرت بيان و رسايي سخن و اعمال نكات و دقايق سخن وري و سخن سنجي استواراست اين معيارها سخن يك شاعر يا سخن ور را با سخن ديگري نزديك يا دورمي نماياند و نشست هاي ادبي و مسابقات هنري بر اساس همين معيارها انجام مي گيرد.
تحدی به معنای هم آورد خواستن است قرآن مكررا ناباوران را به مبارزه وهماوردی خوانده، گوید: «اگر باور ندارید كه این قرآن سخن خدا باشد و گمان می برید ساخته و پرداخته دست بشر است، هرآینه آزمایش آن آسان است، سخن دانان و سخن وران خود را وادارید تا در این راستا نیروی خود را به كار گیرند وسخنی هم چون قرآن، زیبا و شیوا، محكم و استوار، و حكمت وار، بسازند و ارائه دهند، ولی هرگز چنین اقدامی نتوانید كرد، زیرا به خوبی می دانید كه قرآن همانندسخن بشر نیست».
معجزه باید به گونه ای انجام گیرد تا كارشناسان همان دوره به خوبی تشخیص دهند كه آن چه ارائه شده به درستی نشانه ماورای جهان طبیعت و بیرون از توان بشریت است و هیچ گونه ظاهرسازی و رویه كاری در كار نیست1 و این واقعیت باید برای همیشه محفوظ بماند لذا انبیا كارهایی انجام دادند كه از توان ماهرترین كارشناسان آن دوره بیرون بوده تا این كه به خوبی این تشخیص صورت گیرد و برای همیشه این برتری و تفوق روشن باشد. 1. البته این بدین معنا نیست كه این تشخیص مخصوص همان دوره باشد، زیرا ضرورت دارد كه در طول تاریخ روشن باشد آن چه بر دست انبیا انجام گرفته از توان بشریت به طور مطلق خارج است و با فعل و اراده ما فوق الطبیعه انجام گرفته واگر فرضا امروزه ثابت گردد كه آن چه در آن روزگار انجام گرفته از ابزاری استفاده شده كه كاملا طبیعی ولی از دید كارشناسان آن روزگار پوشیده بوده است، لازمه اش آن خواهد بود كه «العیاذباللّه» انبیا نیرنگ باز ماهری بوده اند و در رسالت الهی دروغ گفته اند چنین احتمالی هرگز درباره انبیای عظام نشاید و ساحت قدس ایشان از هرگونه دغل بازی و تزویر به دور است.