اعجاز علمی

در مورد حركت و كروي بودن زمين به آيات متعددي استناد شده است ولي قبل از بررسي آيات بهتر است كه مقدمه‌اي را در باب تاريخچه‌ اين بحث ارائه كنيم: تاريخچه زمين عبارت از است از كره خاكي كه ما انسانها بر روي ان زندگي مي‌كنيم . اين سياره داراي وزني معادل 955/5 ميليارد ميليارد تن است و نيز حجمي معادل 083/1 ميليارد كيلومتر مكعب دارد.
خداوند حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) را پيامبري براي جهانيان قرارداد و فرمود: «وَ مَا أرْسَلْناكَ اِلّا رَحمَة لِلعَالَمين».[1] و ما نفرستاديم تو را مگر رحمتي براي جهانيان. او نه تنها پيامبري به‌سوي صحرانشينان حجاز، بلكه پيامبري براي جهانيان از گذشته‌ها تا به امروز و فردا با همه پيشرفت‌ها و آگاهي‌هاست.
اين نوشتار، عهده دار پاسخگويى به سه پرسش اساسى و مهم در حوزه چگونگى رويكرد مسلمانان به آيات علمى قرآن كريم است. 1 - آيا در قرآن، آيات علمى به معانى "علم تجربى" كه در بردارنده قوانين دقيق علمى باشد وجود دارد؟ 2 - در صورت مثبت بودن پاسخ اول، آيا دانش زمان نزول به تمام قوانين و سنت‏هاى تبيين شده در آيات علمى، دست يافته بود. 3 - هدف از وجود آيات علمى در قرآن چيست؟
مفهوم‏شناسى عبارت «برداشت يا روش تفسير علمى» از سه واژه تشكيل شده است، واژه «روش (= برداشت)» به معناى استفاده از منبع خاص در تفسير است كه معانى و مقصود آيه را روشن ساخته و نتايج مشخصى را بدست مى‏دهد. در مورد واژه «تفسير»، تعريف‏هاى گوناگون ارائه شده1 كه حاصل آنها چنين است: «پرده بردارى از ابهامات كلمه‏ها و جمله‏هاى قرآن و توضيح مقاصد آنها.»
پيش درآمد قرآن كريم آخرين كتاب آسمانى است كه بر آخرين پيامبر الهى حضرت محمد مصطفى‏ صلى الله عليه وآله وسلم فرود آمد و جهان و جهانيان را به نور كمال و هدايت زينت بخشيد. اين كتاب گرانسنگ علاوه بر اينكه معجزه جاويد پيامبر گرامى اسلام‏ صلى الله عليه وآله وسلم بود، نشان صدق و راستى نبوت آن حضرت نيز به شمار مى‏آمد. از اينرو اعجاز قرآن از همان اوايل ظهور اسلام مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار گرفت.
چکيده نويسنده در اين مقاله تاريخچه پيدايش «نظريه اعجاز علمي قرآن» از حدود يك قرن پيش تاكنون را گزارش و معناي لغوي و اصطلاحي معجزه را بررسي مي كند و يادآور مي شود كه بر اساس احاديث اسلامي، معجزه هر پيامبر متناسب با پيشرفت هاي علمي عصر خويش بود.
چکیده: در اين مقاله با نيم نگاهى به تاريخ و سير پيشرفت علم و دانش هاى تجربى اين گونه نتيجه گيرى مى شود كه با توجه به اين نكته مهم كه رشد علم و تكنولوژى در غرب مبتنى بر حذف دين بوده است. در طول تاريخ خود همواره داراى اثرات مخربى بوده است و در نقطه مقابل آن به جامعه درخشان و پيشرفته مسلمانان در دورانى كه اروپا غرق در بدبختى و سياهى بوده اشاره مى شود و علل آن پيشرفت علمى سودمند را، داشتن پشتوانه اى نظير دين اسلام مى داند.
چکيده اعجاز اقتصادي قرآن، آموزه ها يا نظام هايي از آموزه هاي اقتصادي قرآن است كه بشر هيچ گاه نمي تواند بدون بهره گيري از دين به آن سطح برسد، از اينرو قابل تحدي نيز مي باشد. معارف قرآني در هرکدام از قلمروهاي عمده اقتصادي اسلام، از قبيل جهان بيني اقتصاد قرآني، ايدئولوژي اقتصاد قرآني، فلسفه اقتصاد قرآني، مباني ارزشي اقتصاد قرآني، سازوكارهاي اقتصاد قرآني و... به تنهايي مي تواند موضوعي براي تحقيق اعجاز اقتصادي باشد. به نظر مي رسد بدون ملاحظه اين نگاه تفکيکي به قلمروهاي متنوع اقتصاد قرآني بحث از اعجاز اقتصادي قرآن ناتمام باشد.
چکيده قرآن کريم، آخرين سروش آسماني، نه فقط يک کتاب بلکه يک معجزه است. اعجاز قرآن داراي ابعاد متفاوتي مي باشد که از آن جمله مي توان به اعجاز بياني، محتوايي و ... اشاره نمود. يکي از انواع اعجاز قرآن کريم که توجه انديشمندان و روان شناسان را به خود جلب نموده است، اعجاز روان شناختي مي باشد. اعجاز روانشناختي، به اعجازهاي قرآن در زمينه روح و روان افراد و جامعه، اشاره دارد.
چکيده مقاله حاضر نظريه اعجاز مديريتي قرآن را براي اولين بار مطرح و تلاش مي کند. زمينه ورود اثربخش آموزه هاي قرآني در متن زندگي سازماني و فرآيندهاي مديريتي را با رويکردي علمي، فراهم کند و مسأله حياتي جديدي را پيش روي انديشمندان حوزه سازمان و مديريت و صاحب نظران علوم قرآني قرار دهد.